Værn mod stress i organisationen

Det vigtigste værn mod stress er TRIVSEL – at man som person trives med sin hverdag, sine relationer, sine pligter og sit arbejdsliv. Som organisation handler TRIVSEL blandt andet om, at kommunikation og forventninger er tydelige og at der er en vis grad af positiv fælles kultur. At opleve MENING og SAMMENHÆNG er også to vigtige faktorer som værn mod stress. Som menneske har vi brug for at det vi er og det vi gør, kan opleves som en del af en større helhed. Pligter i hverdagen, arbejdsfunktioner giver MENING når vi kan relatere det til en større SAMMENHÆNG. På en arbejdsplads skabes MENING og SAMMENHÆNG når alle kan opleve, at mindre delopgaver/funktioner er tydelige i forhold til virksomhedens overordnede kerneopgaver, overordnede værdi eller de lovmæssige rammer og politikker som virksomheden bygger på, altså det som er virksomhedens mål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *